در ایتالیا دیداری مهم با شهرداری آلساندریا صورت گرفت

یک هیئت به ملاقات شهردار آلساندریا رفتند و برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را درخواست شهروندی افتخاری کردند. رییس شهرداری جورجیو آبونانته اعلام کرد که آلساندریا دوست کورد است؛ آن‌ها مشتاقانه درخواست این هیئت را می‌پذیرند.

“جمعیت بسوی کوردستان” که ایتالیایی‌ها آن را تاسیس کرده‌اند، دفتر روابط کوردستان در ایتالیا، یک بازدید رسمی با شهرداری آلساندریا برگزار کردند.

همزمان با دیدار این هیئت با شهرداری آلساندریای ایتالیا، ریاست مشترک “جمعیت بسوی کوردستان”، لوجیا گیوستی و انتونیو اولیوری و هنرمند نامدار ایتالیایی زیروکالکار و به نمایندگی از دفتر روابط کوردستان یلماز اورکان در ایتالیا در این جلسه شرکت داشتند. به نمایندگی از شهرداری آلساندریا، رییس شهرداری و معاون و هیئت شهرداری از هیئت استقبال کردند.

رییس شهرداری جورجیو آبونانته اعلام کرد، این دیدار باعث افتخار است.

هنرمند نامدار ایتالیایی زیروکالکار پس از سخنان رییس شهرداری شروع به سخنرانی کرد و از مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه‌ی کورد سخن گفت و اعلام کرد که اندیشه و تفکر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای آن‌ها الهام بخش است.

ریاست مشترک “جمعیت بسوی کوردستان”، انتونیو اولیوری یادآوری کرد که پروژه‌ی آب شهر وان از سوی شهرداری آلساندریا تاسیس شده است و لازم است از این قبیل روابط قویتر و ادامه‌دارتر شود.

یلماز اورکان به نمایندگی از دفتر روابط کوردستان در ایتالیا سخن گفت، از شهرداری آلساندریا برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را درخواست شهروندی افتخاری کرد و به اهمیت پروژه‌های مربوط به شهرداری‌های کوردستان اشاره کرد و اعلام کرد، لازم است اجرایی شوند.

جورجیو رییس شهرداری آشکار کرد که که همراه کورد است و اعلام کرد، از صمیم قلب در رابطه با درخواست کار خواهیم کرد و حمایت خود را از کوردها افزایش خواهیم داد.