در لندن و هانوفر یاد سه زن انقلابی کورد گرامی داشته شد

در لندن و هانوفر با انجام تجمعاتی یاد سه زن انقلابی کورد که در پاریس ترور شدند گرامی داشته شد.

در هانوفر و لندن یاد ساکینه جانسز یکی از موسسان پ.ک.ک، فیدان دوغان عضو ک.ن.ک در پاریس و لیلا شایلمز عضو جنبش جوانان که در پاریس ترور شدند، گرامی داشته شد.

فعالان در مقابل سفارت فرانسه در لندن پارچه‌های سیاهی نصب کرده و این قتل‌عام را محکوم کردند. زنان بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کردند:"در یکی از شهرهای اروپایی زنان کورد قتلعام می‌شوند و آمران این قتلعام مجازات نمی‌شوند. از آن زمان تاکنون با روح ساراها مبارزات آزادی زنان در خاورمیانه و در همه‌ی جای جهان گسترده‌تر شده است. ما هرگز آنها را فراموش نخواهیم کرد."

هانوفر

در مقابل مجلس زنان شهر هانوفر، زنان پارچه‌های سیاهی در مقابل نمایندگی فرانسه قرار دادند. در این تجمع گفته شد،" با توطئه علیه رهبر آپو خواستند خلق کورد را ساکت کنند و با قتلعام پاریس هم خواستند زنان کورد را ساکت کنند."