درخواست سازمان‌های بین‌المللی حقوقی برای پایان دادن به ایزولاسیون در زندان امرالی ترکیه

سازمان‌های بین‌المللی حقوقی در رابطه با وضعیت حصر و ایزولاسیون شدید در زندان امرالی به کمیته منع شکنجه شورای اروپا مراجعه کرده و خواستار دیدار فوری از این زندان ترکیه شدند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوقی در پیوند با وضعیت نامعلوم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان فوق‌ امنیتی نوع F جزیره امرالی محبوس می‌باشد، دست به اقدام زدند.

کانون حقوقی سده قبلاً درخواست نموده بود تا در این راستا اقدام کنند. جمعیت جهانی حقوقدانان برای دموکراسی و حقوق‌بشر اروپا،  وکیل برای وکلا و اَی ای دی در رابطه با امرالی از کمیته منع شکنجه اروپا سی‌پی‌تی (کمیته منع شکنجه) دیدار نمودند.

این سازمان‌ها از سی‌پی‌تی درخواست نموده‌اند هرچه سریع‌تر برای ملاقات وکلای زندانیان محبوس در امرالی با موکلانشان اقدام کند.