دیدار هیاتی از مجلس سوریه دمکراتیک با وزیر امور خارجه سوید

هیاتی از مجلس سوریه دمکراتیک با وزیر امور خارجه سوید، آنا لندی در استکلهم دیدار کرد.

وبسایت رسمی مجلس سوریه دمکراتیک اعلام نمود که هیاتی از مجلس سوریه دمکراتیک متشکل ازریاض درار ریاست مشترک این مجلس، الهام احمد ریاست مجلس اجرایی و مک دولین حسن معاونت مجلس سوریه دمکراتیک با آنا لندی وزیر امور خارجه سوید در استکهلم دیدار کردند.

در این دیدار، راهکارهای حمایت از اپوزیسیون دمکراتیک سوریه، یافتن مکانیزمی برای دست‌یابی به نقشه راهی جهت ایجاد یک پروژه گسترده در سوریه و اهداف انسانی و اقتصادی در سوریه و خصوصا شمال-شرق سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. لازم بذکر است که کمیته مقدماتی کنگره شخصیتهای دمکراتیک سوریه در روزهای ۱۳ و ۱۴ دسامبر نشستی مشورتی را در استکهلم برگزار می‌کند.