فراخوان جنبش زنان کورد در اروپا: علیه اشغالگری و خیانت به میدان‌ها سرازیر شوید

جنبش زنان کورد در اروپا در یک بیانیه کوردهای مقیم این این اتحادیه را به شرکت در اعتراضات فردا شنبه فراخوانده است.

 

جنبش زنان کورد در اروپا می‌گوید حکومت فاشیست ترکیه برای ترسیم مرزهای جدید در خاورمیانه جنگی گسترده در کوردستان براه انداخته و قصد دارد که خلق کورد را نابود کند.

در این بیانیه به پیشینه همکاری حزب دموکرات اقلیم کوردستان با دشمن اشاره شده که مربوط به منافع خانوادگی و عشیرەای بوده است.

جنبش زنان کورد در اروپا می‌گوید این جنگ صرفا علیه پ.ک.ک نیست و جنگ با خلق کورد است.

جنبش زنان از عموم کوردهای ساکن کشورهای اروپایی خواسته است در تظاهراتی که فردا شنبه ٢٣ آپریل در شهرهای مختلف طبق برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود شرکت کنند.