گرامیداشت ۴ آوریل و سالروز تأسیس پژاک در استکهلم

کمیته سازماندهی پژاک در استکهلم سوئد به مناسبت ۴ آوریل زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سالروز تأسیس پژاک آکسیونی را برگزار کرد.

در مراسمی که شب گذشته از سوی کمیته استکهلم سازماندهی پژاک سازماندهی شده بود ٧٣مین زادروز عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و ١٨مین سالروز تأسیس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) گرامی داشته شد.

محل برگزاری مراسم با پوسترهای عبدالله اوجالان، پرچم‌های پژاک و شهیدان پیشاهنگ پژاک مزین شده بود.

مراسم در خیابان فوربیگورد استکهلم با سرود ملی «ای رقیب» آغاز شد. سپس پیام مجلس پژاک قرائت گردید.

در ادامه برنامه امیر بابکری مسئول امور دیپلماسی پژاک در اروپا در مورد جایگاه و اهمیت ۴ آوریل سخن گفت. بابکری اظهار کرد:"در روز ۴ آوریل که میلاد رهبر آپو را گرامی می‌داریم، همزمان ١٨مین سالروز تأسیس پژاک که با فکر و فلسفه رهبری شکل گرفته است را جشن می‌گیریم. این برای خلقمان در روژهلات کوردستان و مبارزاتمان بسیار مهم است. هدف ما این است که برای حقوق بشر و آزادی بشریت فعالیت‌ها و سازماندهیمان را بر مبنای دمکراسی و زندگی مشترک گسترش دهیم."

سپس پیام چندین سازمان و نهاد سیاسی قرائت شد. در ادامه هنرمندان کالی آتشین، گرین، اوین و مراد با اجرای ترانه شرکت کنندگان را به وجد آوردند. مراسم با پایکوبی تا نیمه شب ادامه یافت.