گردهمایی نوروزی کوردها در شهر گوتنبرگ سوئد

آتش نوروز در شهر گوتنبرگ سوئد دو روز پیش با شرکت مردم چهاربخش کوردستان روشن شده بود.

این مراسم بعد از ظهر یکشنبه با هم‌خوانی سرود ملی "ای رقیب" آغاز شد. جامعه دمکراتیک کوردها در شهر گوتنبرگ برای شرکت در گردهمایی نوروز فراخوان داده بود.

در سخنرانی‌ها گفته شده هزاران نفری که در اینجا تجمع کرده اند می‌توانند که یک حکومت را اداره کنند به شرطی که احترام متقابل میانمان وجود داشته باشد.

سخنگوی جامعه دمکراتیك کوردها در گوتنبرگ ابراز امیدواری کرد نوروز با خود اتحاد، برابری و آزادی بیاورد.

نمایندگان آشوریان و حزب چپ سوئد نیز در این مراسم سخنرانی کردند.