ه‌ب‌د‌ه شعبه‌ی اروپا: قزلدره تاریخ اتحاد و فداکاری انقلابی است

کمیته‌ی اروپای ه‌ب‌د‌ه به مناسبت سالگرد مقاومت قزلدره بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام نمود: «قزلدره تاریخ اتحاد و فداکاری انقلابی است، ما باید نیروهای خود را برای مبارزه متحد کنیم و رو به جلو‌ حرکت نماییم.»

متن بیانیه‌ی کمیته‌ی جنبش انقلابی متحد خلق‌ها (ه‌ب‌د‌ه) اروپا به مناسبت سالگرد مقاومت قزلدره به شرح زیر می‌باشد.

«قزلدره؛ آن تاریخی است که بالاترین نمونه‌ی اتحاد انقلابی است، فداکاری و روح فداکاری انقلابی را به رفقا و انقلابیون بخشیده است.»

در ادامه‌ی بیانیه‌ی ه‌ب‌د‌ه ذکر شده است، فزلدره حتی زمان مرگ نیز، با قاطعیت در مقابل فاشیسم ایستاد، قزلدره همان مقاومتی است که در پاسخ به افسران ارتش ترکیه که از آن‌ها خواسته‌ بودند تا ‘تسلیم’ شوند، پاسخ داده بودند، ‘ما به این‌جا نیامدیم تا بازگردیم، بلکه برای مردن آمده‌ایم’. مقاومت قزلدره نام آن مقاومتی است که توسط پیشگامان ‏THKO دنیز گزمیش، یوسف آصلان، حسین اینان، ماهیر چایان و همراه با ده تن از رفقایشان علیه فاشیسم نوشته شده است.

در ادامەی بیانیە خواستار گسترش مبارزه علیه حکومت حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)-حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) شده و گفته شده است: «اکنون ما در حال عبور از روندی هستیم که سیاست نسل‌کشی، انکار و از بین بردن به اوج خود رسیده است، لازم است به عنوان انقلابی و دمکرات و مترقی‌خواه نیروهای خود را برای مبارزه‌ای بزرگتر متحد کنیم.»