حمایت کوردهای ساکن اروپا از قیام سراسری ایران

زنان ملل گوناگون در دو شهر آلمان و یک شهر سوئیس در حمایت از قیام شرق کوردستان و ایران به خیابان آمدند. معترضان در شهر درسدن آلمان شعار دادند اگر با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم.

در شهر درسدن یک راهپیمایی در اعتراض به قتل ژینا امینی و برای اعلام حمایت از قیام شرق کوردستان و ایران برگزار شد. این راهپیمایی از حق تعیین سرنوشت در ایران دفاع می‌کرد. معترضان شعار دادند: "اگر با هم یکی نشم، یکی یکی تموم می‌شیم".

اعضای شورای زنان اوتای درسدن، کمیته دفاع از روژاوا و زنان ایرانی از جمله شرکت‌کنندگان در راهپیمایی بودند.

در شهر آخن نیز تجمع کنندگان از شجاعت و امیدواری مردم در اعتراضات به دنبال قتل ژینا امینی تقدیر کردند. شمار معترضان قریب یک‌هزار نفر برآورد شده است.

معترضان آلمانی نیز در کنار شهروندان ایرانی و کوردستانی در میان تجمع‌کنندگان سخنرانی کردند.

توبا هزر طی سخنانی به نمایندگی از کوردها تصریح کرد تا زمانی که زنان آزاد نشوند، اجتماع آزاد نخواهد شد.

در کانتون برن سوئیس نیز تظاهراتی با حضور گسترده زنان برگزار شد. تصاویری از ژینا امینی در دست معترضان بود و علیه رژیم ایران شعار می‌دادند.

سعادت کوران، عضو شورای زنان شهید برژین ژیندا در سخنانی از قیام روزهای متوالی در ایران اعلام پشتیبانی کرد و گفت زنان در ایران دمکراسی می‌خواهند، جهان باید حمایت کند و آن رژیم حتما شکست می‌خورد.