جامعه اسلامی کوردستان: مردم ما باید در برابر حملات نژادپرستانه متحد شوند

جامعه اسلامی کوردستان (CİK) حمله نژادپرستانه در بلژیک را محکوم کرد و گفت: «ما از مسلمانان صادق و همه مردم با وجدان می‌خواهیم که در برابر حملات برای قتل‌عام و حملات نژادپرستانه تورانیستی دولت ترکیه بایستند.»

جامعه اسلامی کوردستان (CİK) در خصوص حمله نژادپرستانه در شهر لوون بلژیک به یک خانواده کورد که در حال بازگشت از جشن نوروز بودند، بیانیه‌ای منتشر کرد.

 در این بیانیه اعلام شده است که دولت ترکیه تورانی از تمام توان خود برای کشتار کوردها استفاده می‌کند و گفته شده است: «دولت ترکیه از دین اسلام و مسلمانان برای کشتار کوردها استفاده می‌کند، بنابراین مردم ما باید از این دولت و نهادهای آن و جوامع آن فاصله بگیرند. کشتن کوردها در اماکن مقدسی مانند مسجد در ماه رمضان، کشتن مردم به این منظور، از بزرگترین گناهان است. در ماه رمضان که مقدس‌ترین و مهربانترین ماه اسلام است، دولت نژادپرست ترکیه با استفاده از معنویات انسان‌ها می‌خواهد این ماه را به ماه خشم و نابودی تبدیل کند. می‌خواهد کوردها را نابود کند و می‌خواهد به نام اسلام این کار را انجام دهد که گناه است. ما از همه مسلمانان صادق و همه افراد با وجدان می‌خواهیم که در برابر این حملات تورانیستی، نسل کشی، نژادپرستانه و فاشیستی بایستند. مردم ما باید در برابر این حملات نژادپرستانه متحد شوند. باید بدون وارد شدن به اقدامات تحریک آمیز، با این نژادپرستی سیاه و خشونت آمیز از لحاظ قانونی و سیاسی مبارزه کنیم. باید یک بار دیگر با اتحاد و همبستگی خود به یاد بیاوریم که دولت ترکیه حامی داعش و شرکای آن نمی‌تواند خلق کورد را نابود کند. باید از وقایعی که روی داد درس بگیریم و مبارزه حق طلبانه خود را با پیروزی در برابر حملات نسل‌کشی به مردممان مزین کنیم.»