جلسه "آزادی برای اوجالان" در کنفرانس حزب کارگر

روسای مشترک "کمپین آزادی برای اوجالان" اعلام کردند که با تقویت فعالیتهایشان در دوره جدید به فعالیتهای همبستگی خود با مردم کورد ادامه خواهند داد.

حزب کارگر که اصلی‌ترین حزب مخالف در انگلستان است، کنفرانس سالانه خود را در شهر برایتون برگزار می کند. امروز جلسه‌ای برگزار کرد که در آن فراخوان آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در چارچوب کمپین "آزادی برای اوجالان" که توسط اتحادیه های کارگری در انگلستان مدت طولانی است آغاز شده بود، تجدید شد.

سیمون دوبینز ریاست مشترک "کمپین آزادی برای اوجالان" جلسه را مدیریت نمود، بارونس کریستین بلورز، نماینده مجلس و رئیس گروه ترکیبی پارلمانی دوستی کوردها لوید راسل مویل، کریس هازارد نماینده مردم سین فین و الیف ساریکان رئیس مجلس خلق در بریتانیا و هشیار اوزوی نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها بعنوان سخنران در آن شرکت کردند.

سخنرانان با ارزیابی اعمال نسل‌کشی دولت ترکیه علیه مردم کورد گفتند که بدون آزادی عبدالله اوجالان صلح ، دموکراسی و آزادی در منطقه برقرار نخواهد شد.

سیمون دوبینز و کریستین بلورز رؤسای مشترک کمپین "آزادی برای اوجالان" اتحادیه‌ها، اعلام کردند که در چارچوب کمپین با تقویت فعالیت‌هایشان در دوره جدید، به فعالیت های همبستگی خود ادامه خواهند داد.