جنبش زنان کورد در فرانسه فراخوانی برای تجمع ۶ و ۹ ژانویه منتشر کردند

کوردستانیان در اروپا خود را برای ۸مین سالگرد قتل‌عام پاريس آماده می‌کنند و در هر جایی در حال فعالیت هستند. نوپَل مونزور فعال جنبش زنان کورد در فرانسه خواستار شرکت در تجمعات ۶ و ۹ ژانویه شد.

۹ ژانویه‌ی سال ۲۰۱۳ در پاریس ساکینه جانسز عضو موسس پ.ک.ک، فیدان دوغان نماینده‌ی ک.ن.ک در پاریس و لیلا شایلمز عضو جنبش جوانان در شهر پاریس پایتخت فرانسه ترور شدند. در ۸مین سالگرد این قتل‌عام کوردستانیان در اروپا و بسیاری از شهرها با برگزاری تجملات و انجام فعالیتهایی این قتل عام را محکوم می‌کنند.

زنان کورد در روزهای ۶ و ۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ در شهر پاریس، یعنی در شهری که ترور در آن انجام شد، فعالیتهایی انجام خواهند داد.

نوپل مونزور فعال زنان از طرف جنبش زنان کورد در فرانسه به دلیل سالگرد این قتل عام گفت، بسیار مهم است که کوردستانیان در هر جای اروپا که هستند بویژه آنها‌یی که در پاریس و اطراف آن زندگی می‌کنند، به صورت دسته جمعی در این فعالیتها شرکت کنند.

نوپل مونزور همچنین اعلام کرد، یاد ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز را گرامی می‌داریم که توسط دستگاه جاسوسی میت برای ترور آنها برنامه‌ریزی شد و سپس آنرا به اجرا در آوردند و دولت فرانسه نیز در این قتل عام مقصر بود و دست داشت.

در ۹ ژانویه در پاریس جمع می‌شویم

نوپل مونزور گفت، "امسال با شعار «اردوغان دستور قتل عام پاریس را صادر کرد و باید دادگاهی شود» به خیابانها می‌آییم. در ۹ ژانویه ساعت ۱۱ :۰۰ در مقابل مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا به سمت محل قتل‌عام راهپیمایی می‌کنیم و همچنین روز ۹ ژانویه در ایستگاه متروی نورد به سمت میدان رپابلیک راهپیمایی می‌کنیم و از همه‌ی آزادیخواهان و میهن دوستان می‌خواهیم، در این راهپیمای شرکت کنند.