خیابان‌های بروکسل با شعار "ژن ژیان آزادی" به‌لرزه درآمد!

در بروکسل به مناسبت سالگرد "انقلاب ژن ژیان آزادی" هزاران نفر از مردم به میدان آمده و به انقلاب سلام و درود فرستادند.

راهپیمایی گسترده‌ای در بروکسل پایتخت بلژیک به‌رهبری سازمان‌های کوردی  کژار، پژاک، ت‌ژک- کورد در بلژیک، سازمان زنان افغان، فمینیست‌های دموکراتیک، سازمان‌های چپ و ضد‌سرمایه داری برگزار شد. راهپیمایان که در میدان پلاس پولترت تجمع کردند، پرچم‌ها و بنرهای کژار-پژاک و همچنین بنرهایی در محکومیت اقدامات رژیم ایران را حمل کردند.

در میدان به نمایندگی از نهادها و سازمان‌ها در رابطه با اهمیت انقلاب سخنانی ارائه شد. همچنین در بیانیه کژار و پژاک آمده است: "اولین سالگرد انقلاب ژینا را به همه  مقاومتگران و خانواده‌های شهدای انقلاب ژینا تبریک می‌گوییم و حمایت خود را از مردم تکرار می‌نماییم. انقلاب ژینا در روژهلات کوردستان و ایران فرهنگ مقاومتی را ایجاد کرده است که هرگز متوقف نخواهد شد. شعار"ژن ژیان آزادی" از روژهلات کوردستان عبور کرده و امروز به یک شعار جهانی تبدیل شده است. رژیم ایران می‌خواهد با کشتار، دستگیری و ارعاب مردم به هژمونی خود در منطقه ادامه دهد. به علاوه این شعار فریاد مردم ایران و روژهلات کوردستان است که اکنون هؤیت فرهنگی و هستی خود را طلب می‌کنند.

علاوه بر این، رژیم مردسالار و شیعه که می‌خواهد خواسته‌های خود را از مردم با موضع تند تحت عنوان دین برآورده کند، در درون خود دچار بحران‌ها و مشکلات جدی است. بنابراین، آزادیخواهان بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد، همکاری و گردهمایی دارند. زیرا زنان و جوانان پایه و اساس جامعه هستند. زنان و جوانان بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت وحدت خود دارند.

البته هیچ دستاوردی بدون بهادادن به دست نمی‌آید. یکی از بزرگترین دستاوردهای این انقلاب، ایجاد روحیه وحدت خلق‌ها است که بیش از همه حکومت ایران را در هراس انداخته است. به همین دلیل است که همیشه احتمال وقوع دوباره قیام و مبارزه مردم در روژهلات کوردستان و ایران وجود دارد. لازم است همه افراد و همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی خود را برای این امر آماده کنند و با این انقلاب اینگونه برخورد کنند".

از طرف نهادهای زنان افغانستان نیز گفته شد:" در کشورهایی که حکومت مردانه حاکم است و دین به‌زور بر جامعه تحمیل می‌شود، قتل، دستگیری و آزار زنان بیشتر می‌شود. بنابراین درد یک زن در افغانستان همان درد ایران و کوردستان است".

همچنین تمامی ساختارها و تشکل‌های شرکت‌کننده در راهپیمایی سالگرد قتل ژینا امینی با ارائه پیام‌های خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

پس از پایان سخنرانی صدها نفر از مردمی که در میدان تجمع کرده بودند با شعارهای" ژن ژیان آزادی "به راهپیمایی پرداختند و خیابان های بروکسل را به لرزه درآوردند.

صدها تصویر، بنر و نوشته در محکومیت اقدامات ایران و کشتار زنان برافراشته شد. در کنار آنها عکس شهدای پاریس و همچنین عکس زندانی سیاسی زینب جلالیان که سال ها در زندان رژیم ایران به سر می برد، نیز برافراشته شد.

پس از راهپیمایی، صدها نفر که بیش از ۵۰۰ نفر بودند، در میدان گاره دو مدی تجمع کردند و گروه موسیقی با نواختن سازهای خود  شعار "ژن ژیان آزادی" سر دادند.