کمپین برای آزادی اوجالان از سوی سندیکای کارگران ایرلند

در چهارچوب کمپین آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، نشستی برای ارزیابی بحران حقوق‌بشر در ترکیه و به‌ویژه مشخص نمودن وضعیت رهبر اوجالان برگزار شد

روز هشتم ماه جاری کنفرانس سندیکای کارگران ایرلند برگزار شد. "آزادی برای عبدالله اوجالان" و "صلح برای کوردستان"، شعار این کنفرانس بود. در ابتدای کنفرانس کوین کالین سخنرانی کرد و سپس موضوع‌های عدالت، آب‌وهوا، عدالت اجتماعی در کلمبیا، پشتیبانی از مبارزات کوردها برای فلسطین مورد بحث قرار گرفتند.

در چهارچوب کمپین آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، نشستی برای ارزیابی بحران حقوق‌بشر در ترکیه و به‌ویژه مشخص نمودن وضعیت رهبر اوجالان برگزار شد.

سخنگوی ابتکار عمل بین‌المللی در این نشست اظهار نمود، آزادی رهبر اوجالان وابسته به آزادی خلق کورد و آزادی همه ی افراد است.

در نشست مذکور همچنین اعلام شد که باید تفکر رهبر اوجالان نه‌تنها به‌عنوان راه‌حلی برای مسئله کورد، بلکه در مسئله جنگ ایرلند و همه جهان نیز مانند اندیشه عمومی نگریسته شود و باید در مورد آن تحقیق  شود.

در نشست همچنین تاکید شد که باید ابتکار عمل بین‌المللی علیه فشار و اشغالگری‌ها به دلیل مبارزات مشترک با سندیکاهای ایرلند با قدرت انجام شود.

همچنین اشاره شد به دلیل اشغالگری‌ها هر ۲ خلق ایرلند و کورد در شرایط مشابهی به سر می‌برند و همدیگر را درک می‌کنند، به‌همین دلیل در همکاری نیز تفکر مشترک و پشتیبانی میان آن‌ها ایجاد می‌شود.