کمیسیون‌های باشور در بریتانیا به‌مناسبت درگذشت دایه عالیه داروند؛ تسلیت‌نامه‌ای منتشر نمود

کمیسیون‌های "ک.ج.د.ک"ی باشور در بریتانیا، به‌مناسبت وفات دایه عالیه داروند؛ تسلیت‌نامه‌ای به خانواده‌ی ایشان و خلق میهن‌دوست کوردستان تقدیم نمود.

کمیسیون‌های کنگره‌ی جامعه دموکراتیک کورد در اروپا (ک.ج.د.ک- ا)؛ بخش باشور کوردستان و حاضر در بریتانیا تسلیت‌نامه‌ای به خانواده مبارز دایه عالیه داروند ارسال نمود.

ک.ج.د.ک باشور ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده دایه عالیه؛ ایشان را نمونه یک زن مبارز کورد می‌داند که در سختی و مشکلات بسیار؛ فرزندانی وطن‌دوست و مبارز تربیت کرده است.

همچنین می‌افزاید که لازم است مادران کورد، زندگی و مبارزات دایه عالیه را سرمشق خود قرار دهند.

دایه عالیه در شهر مریوان روژهلات کوردستان و در سن ۷۶ سالگی به‌دلیل کهولت سن و بیماری درگذشت. ایشان مادر آمد شاهو عضو مجلس پژاک و نیز مادر سعید شاخه‌وان؛ مسئول کمیته پژاک در بریتانیا و نیز شرمین تارام بود.