راهپیمایی باشکوه در لندن با شعار "علیه فاشیسم از کوردستان دفاع کن"

هزاران نفر در لندن در کومین‌های اینترناسیونال با شعار «از کوردستان دفاع کن» دست به راهپیمایی زدند.

با فراخوان 'از کوردستان دفاع کن' کومین‌های اینترناسیونالیست و مجلس خلق کورد، هزاران نفر علیه حملات اشغالگرانه دولت ترک به کوردتسان در مقابل ساختمان بی‌بی‌سی گردهم آمدند. گروه‌های آنتی‌فاشیست، آنارشیست، سازمان‌های حامی خلق فلسطین، اعضای کمپین بین‌المللی آزادی برای اوجالان، فعالان اکولوژیست، حامیان کمونیست انقلابی، حزب مارکسیست لنینیست کمونیست و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر در راهپیمایی امروز لندن گردهم آمدند. احزاب و جریان‌ها با در دست گرفتن پرچم‌های خود در آکسیون بزرگ همبستگی با مبارزه آزادی کوردستان جای گرفتند. شرکت کنندگان همچنین پرچم‌های ی.پ.گ، ی.پ.ژ، جنبش جوانان انقلابی و پوسترهای بزرگ رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را در دست داشتند.

شرکت کنندگان بدون وقفه شعارهای «مرگ بر فاشیسم ترک»، «انگلستان به حمایت ترکیه پایان ده»، «علیه فاشیسم از کوردستان دفاع کن»، «بس است جنگ در کوردستان»، «دولت تروریست، اردوغان تروریست»، «بژی سروک آپو»، «کوردستان به گورستان فاشیست‌ها مبدل می‌شود»، «مرگ بر خائنان» را سردادند.

راهپیمایان کاتالوگ‌هایی را در رابطه با حملات شیمیایی ارتش ترک به کوردستان میان شهروندان توزیع کردند.

شرکت کنندگان از دولت انگستان درخواست کردند که به فروش سلاح به رژیم فاشیست ترک پایان دهد و حمایت از رژیم کوردستیز ترکیه را متوقف کند.