فرانسه قول داد حمایت از شمال-شرق سوریه را ادامه دهد

کاخ الیزه در خصوص دیدار مانوئل مکرون با هیات مجلس سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی بیانیه‌ای را صادر کرده و اعلام کرد که مکرون حمایت‌های خود را از شمال-شرق سوریه ادامه می‌دهد.

بر اساس دعوت رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه هفته جاری، هیاتی از مجلس سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در پاریس نشستی را برگزار کردند. در رابطه با این نشست کاخ الیزه بیانیه‌ای را صادر کرد.

این هیات که متشکل از الهام احمد ریاست مجلس سوریه دمکراتیک، بریوان خالد ریاست مشترک مجلس مدیریتی شمال-شرق سوریه، غسان الیوسف ریاست مشترک مجلس مدنی دیرالزور بود در کاخ الیزه با مکرون دیدار کردند. بعد از خاتمه این نشست، کاخ الیزه بیانیه‌ای راصادر کرده و اظهار داشت که مکرون بر ثبات و آرامش سیاسی در شمال-شرق سوریه، جهت ایجاد مدیریتی گسترده، و اموری که نیازمند تلاش باشند، اصرار می‌ورزد.

امانوئل مکرون در این نشست جسارت و اراده رزمندگان در مناطق شمال-شرق سوریه را که تحت کنترل نیروهای کورد بوده و همچنین فداکاری و مبارزه خلق این منطقه علیه داعش را مورد تحسین قرار داد.

در این نشست مکرون خاطرنشان ساخت که پاریس در مبارزه علیه تروریسم حمایتهای خود را از  نیروهای سوریه دمکراتیک ادامه می‌دهد. مکرون همچنین خاطرنشان ساخت که فرانسه از همان روزی که نیروهای سوریه دمکراتیک در سال ۲۰۱۷ رقا پایتخت داعش رابه کنترل خود درآوردند، کمک‌های انسانی خود را به مبلغ بیش از یکصد میلیون یورو در اختیار این نیرو قرار داده است. مکرون وعده داده است که حمایتهای خود را به شمال-شرق سوریه همچنان ادامه بدهد.