مراسم بزرگداشت شهیدان مقاومت چهاردم جولای در استکهلم

بدرالدین کاواک از همراهان زندانیان اعتصاب غذا در زندان آمَد توضیح و بر زبان آوردن آنچه که بازجویان علیه اسرای در زندان شهر آمد انجام می‌دادند را شرم‌آور خواند و گفت رفقایمان از مرگ، زندگی ساختند.

یاد و خاطره چهار از اعتصاب‌کنندگان چهل سال پیش در سیاه‌چال‌های ترکیه که به مقاومت چهاردهم جولای شهرت دارد طی مراسمی در استکهلم سوئد گرامی داشته شد. آنها که حاضر نشدند تسلیم بازجویان شکنجه‌گر شوند، همگی جانشان را فدا کردند.

این مراسم با ادای احترام به شهیدان آغاز شد. بدرالدین کاواک یک همراه مقاومت‌کنندگان چهاردهم جولای طی سخنانی یادآور شد در آن دوران زمینه برای فعالیت پ.‌ک.‌ک آماده نبود، ولی مقاومت زندان شهر آمد یک تجربه بزرگ برای خلق کورد بود که زمینه گسترده‌ای برای نسل آینده ایجاد کرد. این کار را مظلوم دوغان، کمال پیر، عاکف یلماز، خیری دورموش، علی چیچک و یارانشان انجام دادند.

او حتی توضیح و بر زبان آوردن آنچه که بازجویان علیه اسرای در زندان شهر آمد انجام می‌دادند را شرم‌آور خواند و گفت رفقایمان از مرگ، زندگی ساختند.

کاواک گفت: آن رفقا روز به روز بدن خود را ذوب کردند تا این دعوی به امروز رسید. پس از مقاومت چهاردهم جولای بود که ساختار نظام ترکیه فروپاشید، مردم توان دفاع پیدا کردند و حجم شکنجه کم شد. آن رفقا این کار را با سلاح انجام ندادند، بلکه با اراده و ایمان موفق به شکست حکومت شدند.

او تصریح کرد پ‌.ک‌.ک بکلی فرهنگی از مقاومت دارد که برگرفته از مقاومت چهاردم جولای است. ترکیه هنوز می‌خواهد اراده و فکر پ.‌ک.‌ک را در کوهستان منحل کند.