معترضان به جنگ‌افروزی ترکیه به خیابان آمدند

فراخوان جنبش زنان و کانون دمکراتیک کوردها در اروپا برای شرکت در اعتراضات

شب گذشته همزمان با آغاز تجاوز جدید ارتش ترکیه به مناطق تحت حفاظت گریلاهای آزادیخواه کوردستان، معترضان خشمگین در برخی شهرهای اروپا به خیابان آمدند. جامعه دمکراتیك کوردها و جنبش زنان کورد در اروپا در دو فراخوان خواستار شرکت در این اعتراضات شده‌اند.

اعتراضات در اروپا از شب گذشته همزمان با آغاز تجاوز جدید ارتش ترکیه در زاپ آغاز شدند.

از جمله در اشتوتگارت آلمان گروهی از معترضان با انجام یک راهپیمایی، تجاوز ترکیه و همکاری حزب دمکرات اقلیم با متجاوز را محکوم کردند.

معترضان در شهرهای دیگر هم تصویری از لحظه دست دادن نچیروان بارزانی با رجب اردوغان حمل کردند که در پشت صحنه آن، یک تانک ترکیه و لکه‌های خون وجود داشت.

جوانان کورد در مارسی فرانسه هم در اقدامی مشابه در خیابان‌های شهر سرودهای انقلابی همخوانی کردند.

افکار عمومی کوردها که خبرهای مربوط به همراهی پ.د.ک در تجاوز جدید ارتش اشغالگر ترکیه را شنیده بود، از به عمل رسیدن چنین خیانتی، خشمگین است.

جامعه دمکراتیك کوردها در اروپا و جنبش زنان کورد در اروپا از کلیه کوردهای مقیم کشورهای اروپایی خواسته‌اند برای اعتراض به جنگ‌افروزی ترکیه و همکاری سران بارزانی به خیابان بیایند.

طبق برنامه قبلی مراکز جامعه دمکراتیك کوردها در اروپا، در ساعات بعد از ظهر و عصر امروز تجمعاتی در نروژ، سوئد، دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و چندین کشور دیگر برگزار شده‌اند.