نشست خوشناو آتا با مقامات عفو بین الملل

خوشناو آتا که چندین ماە است در مقابل دفتر سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) در دانهاگ هلند تحصن کردە است با مقامات عفو بین الملل دیدار کرد.

خوشناو آتا که ماه هاست به دلیل شهادت دو برادرزاده اش با سلاح شیمیایی در مقابل سازمان منع تسلیحات شیمیایی تحصن کردە است، به سوئیس آمدە و دیدارهای خود را با مقامات سازمان ملل آغاز کرد.

امروز آتا با مقامات عفو بین الملل به گفتگو نشست. آسمین انگین، عضو کمیته روابط خارجی کنگرە جامعە دمکراتیک کورد سوئیس و لامی اوزگن، رئیس مشترک سابق KESK نیز به همراه آتا در این دیدار حضور داشتند.

آتا: دولت ترکیه بە جنایات جنگی دست می زند

آتا با آنیتا استروله در دفتر سازمان عفو بین الملل در برن ملاقات کرد. در این دیدار آتا خواستار رسیدگی به موضوع استفاده  دولت ترک از سلاحهای شیمیایی شدە و گفت: دو برادرزاده من به دلیل سلاح شیمیایی توسط دولت ترکیه به شهادت رسیدند. دولت ترک  در این بارە بە  جنایات جنگی  دست زدە و حقوق بشر را رعایت نمی کند، دولت ترک مدت ٥٠ سال است که بە جنایت علیه بشریت دست می زند، از نگاە من نهادهای حقوق بشری باید در این بارە نقش خود را در این زمینه ایفا کنند، متأسفانه این سازمان ها تاکنون به وظایف و مسئولیت های خود عمل نکرده اند.

استرولە: ما ادعاهای استفاده از سلاح های شیمیایی را از نزدیک پیگیری می کنیم

به منظور جلوگیری کاربرد سلاح های شیمیایی، هیاتی از سازمان عفو بین الملل خواست تا در این راستا با آنها همکاری کردە و پرونده ای از داده ها و اسناد استفاده از سلاح های شیمیایی را ارائه کرد. آنیتا استروله، رئیس عفو بین‌الملل در این دیدار اظهار داشت که درخواست‌های این هیات را پیگیری کرده و پرونده را به مقر خود خواهد برد. استروله در ادامە افزود: ما اخبار مربوط به استفاده ترکیە از سلاح شیمیایی را از نزدیک دنبال می کنیم، پرونده ای که به ما داده اید بەنهادهای مرتبط ارجاع دادە و  آن را پیگیری می کنیم.