راهپیمایی اعتراضی در فلورانس علیه توافق ناتو-ترکیه

کوردستانیان و دوستان آن‌ها در مقابل کنسولگری سوئد در شهر فلورانس ایتالیا تجمع کرده و علیه توافق ناتو و ترکیه اعلام نارضایتی کردند.

در شهر فلورانس ایتالیا توافق ناتو و ترکیه با برگزاری تجمعی محکوم شد. کوردستانیان و دوستان آن‌ها ساعت ۱۸:۰۰ در مقابل کنسولگری سوئد در میدان فیابونیفیکا تجمع کرده و علیه توافق سوئد و فنلاند با ترکیه اعلام نارضایتی کردند. در زمان انجام این فعالیت تصاویر رهبر خلق کورد و پ.ک.ک در دست حاضرین بود.

در این تجمع پدرِ لورنزو اورسیتی که دخترش الساندرو اورسیتی در صفوف ی.پ.ژ شهید شده بود، گفت:"ی.پ.گ و ی.پ.ژ سازمان‌های تروریستی نیستند. ی.پ.گ و ی.پ.ژ سازمان‌هایی عدالت‌خواه هستند که برای زندگی مشروع و شرافتمند مبارزه می‌کنند."

ریت جین، اف‌ال‌سی-سی‌جی‌ال، سازمان حزب کمونیست فلورانس، گروه‌های ضد فاشیستی و سازمان‌های زنان فمنیست از این تجمع پشتیبانی کردند.