راهپیمایی کوردهای مقیم فرانکفورت در تقبیح خیانت‌های پ.د.ک

کوردهای ساکن فرانکفورت آلمان با برپایی راهپیمایی اعتراضی خیانت‌های پ.د.ک و حملات رژیم غاصب ترک را محکوم کردند.

کوردستانیان و دوستان آنان ساعت ١۴ روز گذشته با تجمع در ایستگاه مرکزی ترن شهر فرانکفورت آکسیون اعتراضی را در تقبیح خیانت‌های خاندان بارزانی برگزار کردند.

در محکومیت حملات رژیم اشغالگر ترک به خاک کوردستان و حمایت پ.د.ک از حملات ترکیه روز گذشته در شهر فرانکفورت آلمان راهپیمایی اعتراضی برپا شد.

شرکت کنندگان پلاکاردهایی را با خود حمل می‌کردند که در آن خیانت خاندان بارزانی به کوردستان محکوم شده بود و شعارهای «اردوغان قاتل است» و «مرگ بر خائنان» سر داده شدند.