صدها وکیل برای رفتن به امرالی به وزارت دادگستری ترکیه مراجعه کردند

صدها وکیل از چهارگوشه جهان به وزارت دادگستری ترکیه رفتند تا بتوانند با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سایر زندانیان امرالی دیدار نمایند. وکلا در ۱۴ سپتامبر در بروکسل کنفرانسی مطبوعاتی برگزار خواهند کرد.

از چهارگوشه جهان (۲۲ کشور) صدها وکیل نامه‌ای برای وزارت دادگستری ترکیه فرستاده و درخواست نمودند تا با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سایر زندانیان امرالی دیدار کنند. وکلا در همین ‌رابطه روز ۱۴ سپتامبر روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ در بروکسل کنفرانسی مطبوعاتی برگزار خواهند کرد.

وکلا وضعیت زندان امرالی را وضعیتی ویژه دانسته و موانع در مقابل دیدارها با عبدالله اوجالان را گونه‌ای از حصر شدید می‌دانند.

وکلا اعلام نموده‌اند، عبدالله اوجالان در جهان مانند ماندلای کوردها شناخته می‌شود و گفتند، در چهارچوب قوانین داخلی جمهوری ترکیه، آن‌ها می‌خواهند با عبدالله اوجالان و سایر زندانیان امرالی دیدار نمایند.

در رابطه با درخواست از وزارت دادگستری ترکیه به آدرس Rue Froissart 95, 1000 Bruxelles در کلوپ مطبوعات اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک کنفرانسی مطبوعاتی برگزار خواهد شد و نمایندگان تعدادی از سازمان‌های حقوقی در آن شرکت خواهند کرد.

حقوقدانانی که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت خواهند کرد به‌شرح زیر می‌باشند:

- جرجیس هنری بیوتر از جمعیت وکلای پاریس و بروکسل

- هلنه دباتی رئیس کانون وکلای دمکرات اروپا ورئیس اتحادیه حقوقدانان دمکراسیخواه

- سلما بن‌خلیفه از شبکه وکلای بروکسل برای پیشرفت

-  توماس اسمیت رئیس مشترک کل اتحادیه وکلای اروپا.