شورای اروپا: دمیرتاش را آزاد کنید!

کمیته وزیران شورای اروپا از رژیم ترکیه خواست تا روز ٣٠ سپتامبر صلاح‌الدین دمیرتاش، ریاست مشترک اسبق حزب دمکرات خلق‌ها را آزاد کند

کمیته وزیران شورای اروپا که وظیفه نظارت بر تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را بر عهده دارد در مورد وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا موضع خود را اعلام کرد.

کمیته وزیران اروپا از ترکیه خواست تا پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش را مختومه اعلام کند و به زندان وی پایان دهد.

کمیته اعلام کرد که حکم ۴ سال و ٨ ماه حبس به اتهام 'تبلیغ برای سازمان' با هدف 'نگه‌داشتن دمیرتاش در زندان و جلوگیری از شرکت وی در انتخابات' بوده است.

کمیته وزیران شورای اروپا خواست تا ترکیه به اقدامات ضدحقوقی در مورد دمیرتاش پایان دهد و او را آزاد کند. این کمیته تا روز ٣٠ سپتامبر/ ٨ مهرماه به ترکیه فرصت داده است تا دمیرتاش را از زندان آزاد کند.

این کمیته به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره کرده است که از ترکیه خواسته بود تا ٢٢ ژوئن پرونده دمیرتاش را مختومه اعلام کند.

کمیته وزیران شورای اروپا همچنین در مورد عثمان کاوالا از ترکیه خواست تا وی را نیز آزاد کند.