سمینار پژاک در بلژیک با حضور سیامند معینی برگزار شد

سمینار کمیته‌ی پژاک در کشور بلژیک با حضور رئیس مشترک پژاک و عضو مجلس پژاک و اعضای حزب حیات آزاد کوردستان برگزار شد.

روز گذشته در شهر بروکسل کشور بلژیک، سمینار کمیته پژاک با شرکت سیامند معینی رئیس مشترک پژاک و اهون چیاکو عضو مجلس پژاک برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حاضرین به احترام شهیدان یک دقیقه سکوت کرده و سپس به مقام والای شهیدان ادای احترام نمودند.

صابر مامدی عضو و سخنگوی کمیته پژاک در بلژیک گزارشی از اقدامات و عملکرد این کمیته تا زمان برگزاری این سمینار ارائه نمود.

در ادامه ریاست مشترک پژاک با عرض احترام به مقام شهدا و درود به حاضرین در جلسه به تحلیل مسائل ومشکلات فعلی خلق کورد و مبارزین راه آزادی پرداخت که از جمله آن می توان به قرارداد فنلاند و سوئد با ترکیه و نیز پیمان استرداد مجرمان و محکومان فیمابین بلژیک و ایران اشاره نمود.

سیامند معینی همچنین گزارشی از کنگره پژاک در سوئد به عنوان اولین کنگره پژاک در اروپا به سمع و نظر شرکت کنندگان در جلسه رساند و به برنامه‌های آتی اين حزب اشاره کرد.

در بخشی دیگر از این سمینار برنامه‌های مد نظر کمیته پژاک - بلژیک در آینده، در هشت بند توسط سخنگوی کمیته پژاک خوانده شد.

در پایان یکسری کتب انتشارات حزب جهت افزایش دانش و بینش سیاسی شرکت کنندگان در سمینار بین آنها توزیع گردید.