تحصن کوردستانیان در مقابل ساختمان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی

تحصن کوردستانیان و دوستانشان در مقابل ساختمان سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) در شهر لاهه (دنهاگ) هلند ادامه دارد.

تحصن کوردستانیان و دوستانشان در مقابل ساختمان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در شهر لاهه  هلند علیه به‌کارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت ترکیه و برای محکومیت سکوت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ادامه دارد.

کوردستانیان به سکوت مسئولین OPCW در مقابل به‌کارگیری گاز سمی توسط دولت اشغالگر ترکیه اعتراض کرده و گفتند:"این سکوت به معنی همکاری است. سازمان OPCW به سکوت خود ادامه می‌دهد و برای همیشه اعتماد مردم کورد را از دست خواهد داد."

فعالین اعلام کرده‌اند، تا پایان ماه اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

پس‌از انجام سخنرانی‌ها، فعالین بیانیه‌ای را در میان شهروندان و شرکت‌کنندگان در این اعتراض پخش کردند.