زبیر آیدار از سوئد خواست برای حل صلح‌آمیز مسأله کورد گام‌ بردارد

زبیر آیدار در سخنرانی خود به تقسیم کوردستان میان کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه در سال ١٩٢۴ اشاره کرد و گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود اما همه می‌دانند کوردها دهها سال است در برابر این بی‌عدالتی‌ مبارزه می‌کنند.

امروز پارلمان سوئد در استکهلم محل برگزاری کنفرانسی در رابطه با مسأله کورد و جفای تروریستی نامیدن جنبش آزادیخواه آنها بود. زبیر آیدار، عضو شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان از سخنرانان در این کنفرانس بود که مطالب مهمی بیان کرد و از سوئد خواست برای حل مسامت‌آمیز مسئله کورد گام بردارد.

او توضیح داد: پس از تأسیس جمهوری ترکیه، موجودیت کوردها بکلی انکار شد. با خشونت آنها را سرکوب کردند. حتی تکلم به زبان کوردی را ممنوع کردند. خیزش‌های زیادی در این مدت رخ دادند، پ.ک.ک بیست و نهمین قیام کوردها است. در شرایطی که جلوی هرگونه فعالیت سیاسی گرفته می‌شد کوردها چارەای بجز مبارزه مسلحانه نداشتند.

عضو شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان گفت وقتی که کوردها در اقصی نقاط جهان پراکنده شدند، ممنوعیت‌های ترکیه علیه آنها نیز به کشورهای دیگر گسترش یافت. آمریکا و اروپا هم مانند ترکیه، پ.ک.ک را تروریستی معرفی کردند. به این شکل یک ملت قربانی شد. کوردهای زیادی در اروپا دستگیر شدند، روزنامه و تلویزیون‌ها و مراکز فرهنگی ما بسته شدند، اموال بسیاری افراد و سازمان‌ها مصادره شد و اقامت خیلی‌ از پناهجویان را به این اتهام قبول نکردەاند.

زبیر آیدار آلمان را در صدر کشورهایی دانست که بیشترین ممنوعیت‌ها را علیه کوردها تحت نام تروریسم اعمال کرده است. او گفت ۴٠٨ پرونده قضائی در اینباره در آلمان علیه کوردها گشوده شده‌اند. دولت آلمان همچنین اطلاعات شخصی ۶۵٠٠ شهروند کورد که برای کار یا اقامت به این کشور رفته بودند را به دولت ترکیه داده است و بسیاری که از این وضع خبر نداشتند وقتی به ترکیه رفتند دستگیر شدەاند.

او از وضعیت مشابه در سایر كشورهای اروپا خبر داد و گفت: "اتفاقات مشابهی در سوئد نیز رخ داده اند. ٣۶ سال پیش اولاف پالمه نخست وزیر سوئد در یک جنایت به قتل رسید که آنرا گردن کوردها انداختند. کوردها در این قضیه دو لطمه خوردند. اول اینکه اولاف پالمه دوست کوردها بود و از دست رفتنش یک خسارت. انداختن تقصیر آن واقعه به گردن کوردها هم قربانی شدن دوم بود. به مردم سوئد این تصویر منفی را ارائه دادند که کوردها تروریستند و بعدها ٣۴ سال گفتند اینطور نبوده و اشتباه شده است. در سوئد نقض حقوق به بهانه تروریسم از جمله برای اخذ اقامت یا دریافت حق شهروندی ادامه دارد."

زبیر آیدار گفت: "واقعا جالب است که دولت سوئد روابط خوبی با روژاوا و پ.ی.د دارد، اما در سوئد افرادی که با پ.ی.د رابطه برقرار کنند در گرفتن اقامت مشکل پیدا می‌کنند. این تناقض را نمی‌شود که فهمید."

او تصریح کرد: "این یک مسأله شخصی نیست. یک ملت به این ترتیب لطمه می‌بیند. تروریستی نامیدن پ.ک.ک بدترین اثری که دارد جلوگیری از حل مسأله کورد و میدان دهی به طرفداران جنگ است. این جلوی دیالوگ را می‌گیرد. وقتی می‌گویید تروریست، یعنی با نظامی و پلیس باید با آن برخورد کرد. مسأله کورد اکنون در این وضع است. دیکتاتور اردوغان از این فرصت استفاده می‌کند. شهردار، سیاستمدار، مردم عادی، فعالین مدنی و غیره را می‌گیرند، می‌كشند یا به زندان می‌اندازند و می‌گویند تروریست بود. وقتی یک کشور خارجی به آن اعتراض می‌کند، ترکیه به او می‌گوید آنها در لیست تروریسم شما نیز هستند. به سوئد اتهام زدند بخاطر رابطه با روژاوا با تروریسم رابطه دارد. سازمانی که بیش از همه علیه داعش جنگید، پ.ک.ک بود. ولی اینجا نام پ.ک.ک را در کنار داعش در یک فهرست می‌بینیم."

زبیر آیدار افزود: "جنبش آزادیخواهی کورد طرفدار صلح است و اگر مجبور نباشد متوسل به سلاح نمی‌شود. اگر دولت سوئد اقدامی برای چارەیابی صلح‌آمیز انجام دهد، پ.ک.ک با آن همراهی می‌کند. از سوئد می‌خواهیم گامی در این زمینه بردارد.