تایید مرگ یک نفر بر اثر بیماری کرونا در مازندران

به گفته عباس موسوی، رئيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرگ یک نفر بر اثر بیماری کرونا در مازندران تایید شده است.

عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته است این فرد مسافر تهرانی بوده که در یکی از بیمارستان شهرستان تنکابن بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده است. با این مورد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در ایران به ٨ نفر رسید.