کنگره‌ی باشکوه ه.د.پ با شرکت ٣٠ هزار مهمان از ٢۶ کشور جهان

هزاران تن از شهرهای کوردستان و ترکیه در چهارمین کنگره‌ی ه.د.پ گرد هم آمدند. ۳۰ هزار تن از کوردستان و ترکیه و ۲۶ کشور و منطقه و نمایندگان ۳۰ حزب و دهها سازمان مدنی در این کنگره شرکت میکنند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ در سالن آرنا در آنکارا چهارمین کنگره‌ی خود را برگزار نمود. از صبح خلق به سمت سالن کنگره به راه افتاده بودند. این جمعیت با ۶۰۰ اتوبوس بزرگ و صدها اتومبیل دیگر ۳۰ هزار تن به سالن محل برگزاری کنگره منتقل شدند.

ساعاتی قبل از آغاز کنگره سالن محل برگزاری کنگره لبریز از خلق شد. در مقابل در ورودی هم صدها تن جمع شدند و پلیس هم در ۳ نقطه به بازرسی حاضرین پرداخت و به شرکت کنندگانی که کیف، باطری و ... همراه داشتند وارد سالن شوند.

علی رغم محاصره‌ی پلیس هزاران تن خود را به محل برگزاری کنگره رساندند. زنان با لباسهای رنگارنگ کوردی خود با رنگهای سبز و سرخ و زرد سالن کنگره را مزین کردند.

مردم در سالن به شادی و پایوبی پرداخته و با کف و هلهله و با شعارهای "ما مقاومت را به پیروزی میرسانیم"، "زن، زندگی، آزادی" و "بدون رهبری زندگی ممکن نیست" به مراسم کنگره گرما بخشیدند.

مهمانانی از تونس، فلسطین، اردن، مغرب، قبرس، سوئد، روژاوا، فرانسه، گالیسیا، آلمان، استرالیا، لبنان، یونان، باسک، مصر، ایتالیا، کاتالونیا، دانمارک، نروژ، بریتانیا، اسکاتلند، پرتغال، فنلاند، سویس، اسپانیا، ارمنستان و در مجموع از ۲٨ کشور در مراسم شرکت کرده‌اند.

همچنین نمایندگان بیشتر از ۳۰ حزب و تعداد زیادی از سازمانهای خاورمیانه در کنگره شرکت کرده‌اند.

در میان مهمانان تینی کوکس رئیس فراکسیون اتحاد شورای پارلمان اروپا، لورینا لوپز لاکالی رئیس هم پیمانی آزاد در اروپا، گیاکوما فیلیبیک جانشین دبیر کل حزب سوسیالیست اروپا، نیکوس آندرولاکیس عضو فراکسیون سوسیالیست و پارلمانتار اروپا حضور داشتند.

شعار شرکت کنندگان در کنگره علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در سالن ٣٠ هزار نفری آرنا در آنکارا طنین انداز شد. در سالن کنگره پوستری که روی آن نوشته شده "حصر کافیست" آویزان شده و شعارهایی در حمایت از اوجالان سر داده شدند.