اعتصاب غذا زندانیان سیاسی در ١٧مین روز ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه که در اعتراض به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و نقض فاحش حقوق زندانیان آغاز شده بود در روز ١٧ خود همچنان ادامه دارد.

زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های رژیم اشغالگر ترکیه برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و محکوم کردن نقض حقوق زندانیان سیاسی از روز ٢٧ نوامبر اعتصاب غذای بدون بازگشت را آغاز کردند. اعتصاب غذا در ١٧مین روز خود از سوی گروه چهارم ادامه دارد.

زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می‌برند در گفتگوی تلفنی با خانواده‌های خود درخواست کرده‌اند که خلق کورد و انسان‌های دارای وجدان به صدای زندانیان مبدل شود. آنان اعلام کرده‌اند که "دستان همدیگر را بگیریم و پوزه این رژیم فاشیست را به خاک بمالیم."