اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ٢٨مین روز ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترکیه ٢٨مین روز خود را پشت سر گذاشت و گروه ششم اعتصاب را دور گرفته است.

زندانیان سیاسی با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و همچنین برای توقف نقض گسترده حقوق زندانیان از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک در شمال کوردستان و ترکیه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اعتصاب غذای زندانیان در ٢٨مین روز خود ادامه دارد.

اعتصاب‌کنندگان در پیام‌هایی به خارج از زندان اعلام کرده‌اند که امروز زمان آزادی فرا رسیده است و می‌افزایند:"تمامی خلقمان باید علیه حصر زندانیان بپا خیزند، مقاومت ما برای دستیابی به آینده‌ای آزاد و آزادی رهبر آپوست."