۷۵ شهرداری که دم پارتی در آنها پیروز شد

بر اساس نتایج غیر رسمی، دم پارتی در انتخابات ۷۵ شهرداری پیروز شده که ۳ مورد از آنها کلانشهر و ۷ مورد هم شهرهای مرکز استان هستند.

انتخابات محلی در باکور کوردستان

حزب برابری و دموکراسی خلق ها(دم پارتی) علی‌رغم ترفندها و بازی‌های انتخاباتی که با آن مواجه بود، به پیروزی بزرگی در انتخابات دست یافت. دولت آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ بیش از ۵۵۰۰۰ سرباز و پلیس را به سراسر شهرهای باکور کوردستان جابجا کرد تا نتایج انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد، اما این ترفند هم کارساز نشد. خلق کورد که تهدید به عملیات برون مرزی هم شده بودند به پای صندوق‌های رای رفتند و گفتند: «دم پارتی.» 

بر اساس نتایج غیر رسمی، دم پارتی تا کنون موفق به کسب شهرداری‌های 3 کلانشهر، ۷ مرکز استان، ۵۸ ناحیه و ۷ شهرک شده است. 

در بدلیس علیرغم اینکه بسیاری از آرای دم پارتی باطل شد، هنوز رقابت ادامه دارد. ۹۰۰۰ سرباز و پلیس هم به شرنخ منتقل شدند و اعتراضات دم پارتی به این موضوع ادامه دارد. 

بر اساس نتایج غیررسمی، شهرداری‌های کسب شده توسط دم پارتی به شرح زیر است: 

کلانشهرها 

۱-آمد 

۲-مردین 

۳-وان 

شهرها 

۱-آگری 

۲-الح 

۳-جولمرگ 

۴-ایدر 

۵-موش 

۶-سِرت 

۷-دِرسیم 

نواحی 

۱-جولمرگ/گَوَر 

۲-وان/میکس 

۳-وان/الباک 

۴-وان/ابخ 

۵-وان/شاخ 

۶-وان/آرتمتان 

۷-وان/اردیش 

۸-وان/وستان 

۹-وان/پاییزاوا 

۱۰-وان/ریا ارموش 

۱۱-وان/بِگری 

۱۲-وان/قَلقَلی 

۱۳-وان/سَرای 

۱۴-وان/توشبا 

۱۵-آگری/گیادین 

۱۶-آگری/بازید 

۱۷-آگری/آوکویر 

۱۸-قرس/قاخیزمان 

۱۹-قرس/دیگور 

۲۰-شرنخ/جزیر 

۲۱-شرنخ/سلوپی 

۲۲-شرنخ/هزخ 

۲۳-سِرت/مسج 

۲۴-بدلیس/تَوتان 

۲۵-موش/گمگم 

۲۶-موش/کُپ 

۲۷-موش/ملازگر 

۲۸-ارزروم/قَرَقوجان 

۲۹-ارزروم/قَرَیازی 

۳۰-ارزروم/تاتوس 

۳۱-مردین/آرتوکلو 

۳۲-مردین/کربوران 

۳۳-مردین/دِریک 

۳۴-مردین/قوسر 

۳۵-مردین/شمرخ 

۳۶-مردین/نسِبین 

۳۷-آمد/رِزان 

۳۸-آمد/بسمل 

۳۹-آمد/خانا آخپار 

۴۰-آمد/پیران 

۴۱-آمد/ارخَنی 

۴۲-آمد/هِنه 

۴۳-آمد/پَیاس 

۴۴-آمد/کاراز 

۴۵-آمد/پاسور 

۴۶-آمد/لیجه 

۴۷-آمد/فارقین 

۴۸-آمد/سور 

۴۹-آمد/شهر جدید

۵۰-رحا/بِرَجوک 

۵۱-رحا/هواک 

۵۲-رحا/سرکانی 

۵۳-رحا/خلفتی 

۵۴-رحا/هیلوان 

۵۵-رحا /پیرسوس 

۵۶-رحا/وِرانشار 

۵۷-خارپِت/دَپ 

۵۸-مرسین/آکدنیز 

شهرکها 

۱-ایدیر/خلفلی 

۲-هزخ/سِرتکوی 

۳-بشیری/اکیکُپرو 

۴-کورکوت/آلتینوا 

۵-سمسور/کومر 

۶-چلیکان/سرگولان 

۷-دیگور/داگپنار