ابلاغ حکم تداوم گروگانگیری ۲۶ سیاستمدار کورد

حکم تداوم گروگانگیری بیست و شش سیاستمدار کورد و صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ از سوی رژیم ترکیه ابلاغ شد.

به بهانه تحقیق و تفحص در پرونده کوبانی، حکم تداوم بازداشت و در اسارت ماندن بیست و شش سیاستمدار کورد و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها؛ از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ روئسای اسبق ه.د.پ ابلاغ شد. این حکم روز گذشته از سوی دادگاه آنکارا ابلاغ شده است.

شعبه شش دادگاه کیفری آنکارا این حکم را به بیست وشش سیاستمدار و از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ، سباحت تونجل، گُلتن کشاناک، آیسل توغلوک و نظیر چاکان ابلاغ کرده است. در همین رابطه وکلای این سیاستمداران در شعبه ششم دادگاه صلح آنکارا نسبت به این حکم اعتراض کرده بودند که دادگاه اعتراض وکلا را رد کرد.

دادستانی ترک به درخواست رجب طیب اردوغان در نوزده سپتامبر ۲۰۱۹ پرونده جدیدی را تحت عنوان پرونده تحقق و تفحص کوبانی برای دمیرتاش و یوکسکداغ گشوده بود. بیست سیاستمدار دیگر نیز در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پرونده تحقیق و تفحص کوبانی دستگیر شده بودند. شعبه چهارم دادگاه کیفری صلح آنکارا در رابطه با دستگیری سیاستمداران پرونده جدیدی را گشوده بود. دادگاه بعد از بررسی در رابطه با بیست نفر از سیاستمداران حکم خود را مبنی بر تداوم بازداشت آنان صادر کرده است. وکلا نسبت به گشودن پرونده جدید در دادگاه عالی اعتراض کرده‌اند اما دادگاه عالی درخواست وکلا را بار دیگر رد کرده است.

ناظمی گور، بیاض اوستون‌داغ، آیلا آکات آتا، ابراهیم بینجی، امینه آیان، بیرجان یورولماس، برفین اوزگور، دیلک یاغلی، جان ممیش، گونای کوبیلای، بولنت پارماکسیز، پروین اودونجو، اسماعیل شن گول، مسعود باغچیک، جیهان اردال، زکی چلیک، علی اورکوت، آیهان بیلگن و آلپ آلتینوروش از جمله افرادی هستند که حکم تمدید بازداشت به آنان ابلاغ شده است.

در چارچوب پرونده تحقیق و تفحص، دیگر عضو شورای حزب دمکراتیک خلق‌ها، مریم ادیبلی نیز دستگیر شده بود. با دستگیری ادیبلی، تعداد زندانیان این پرونده به بیست و هفت نفر رسیده است.