اعدام یک زندانی کورد در زندان ارومیه

یکی دیگر از زندانیان کورد به نام محی‌الدین ابراهیم توسط دولت ایران در زندان ارومیه اعدام شد.

شبکه حقوق بشر ایران اعلام کرد که زندانی سیاسی محی‌الدین ابراهیم صبح امروز در زندان ارومیه به دار آویخته شد. ابراهیم دیشب به سلول انفرادی منتقل شده بود.

معلوم شد که خانواده ابراهیم دیشب در مقابل زندان دست به اقدامی زدند و خواستار رفع حکم اعدام شدند.

علیرغم اعتراضات گسترده به اعدام، دولت ایران همچنان به اعدام شهروندان ادامه می‌دهد.