ادامه برخودان خلق از خوی تا صحنە

شهرهای روژهلات کوردستان همچنان صحنە خیزش انقلابی خلق هستند.

طی شبانە روز گذشتە تمام شهرهای روژهلات کوردستان همچنان صحنە خیزش انقلابی خلق بودە و هم اکنون علاوە بر اعتصاب عمومی خلق در تمام شهرها، جوانان در برخی از خیابانهای شهرهای دیواندرە، مهاباد حضور دارند. همچنین شب گذشتە خوی و پیرانشهر در استان اورمیە، صحنە خیزش خلق بود،  طبق اطلاعات بدست آمدە حداقل یک نفر از شهروندان پیرانشهری جان خود را از دست دادە است.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شب گذشتە ۲۷ آبان، دو شهروند آبدانانی در استان ایلام با نام‌های محمد فرضی و امین فرضی با یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی‌شان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدەاند.

از طرف دیگر، روز گذشته همزمان با بیست و یکمین سالگرد سید خلیل عالی‌نژاد، هنرمند سرشناس کورد و از رهبران جامعه یارسان در شهر صحنه، در استان کرمانشاه، مزار وی به صحنه اعتراضات مردمی تبدیل شد. نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله بە شرکت‌کنندگان حملە کردە و شماری از حاضران را در این مراسم یادبود، بازداشت کردند.

طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، هزاران نفر از شهروندان صحنه‌ای و دیگر شهرهای استان کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران و… در این مراسم حضور داشتند. پس از برنامه‌های کلام‌ خوانی، تنبور نوازی و دف زنی، سخنرانان این مراسم در محکومیت سرکوب و کشتار مردم در شهرهای مختلف ایران توسط حکومت سخنرانی کردند و شرکت‌کنندگان نیز با سردادن شعارهای ضد حکومتی اعتراض خود را نشان دادند.

بر اساس آمارهای بدست آمدە  طی سه روز گذشتە، از ۲۴ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۵ شهروند کورد در شهرهای بوکان، مهاباد، سنندج، کامیاران، پیرانشهر و بانه توسط نیروهیا امنیتی بە شهادت رسیدەاند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت صدها نفر و جراحت شمار زیادی از شهروندان کورد در استان‌های اورمیە، کوردستان، کرماشان و ایلام است. گزارشهایی از وخامت حال تعدادی از مجروحان وخیم گزارش شده است.