احمد قره‌موس: آسایش هولیر از دفتر ک‌ن‌ک حفاظت نکرده است

درباره حمله به نمایندگی ک‌ن‌ک در هولیر، رئیس‌مشترک ک‌ن‌ک؛ احمد قره‌موس اظهار داشت: آسایش هولیر به‌دلیل وجود تهدیدات مختلف علیه ک‌ن‌ک؛ اما امنیت دفتر آن را تامین نکرده است؛ مقصر است.

دیروز در شهر هولیر دفتر کنگره ملی کوردستان-ک‌ن‌ک مورد یورش مسلحانه قرار گرفت  و در پی آن یکی از اعضای ک‌ن‌ک در باشور کوردستان به‌نام "دنیز جودت بولبون" به‌شهادت رسید.

رئیس‌مشترک ک‌ن‌ک؛ احمد قره‌موس درباره این حمله اظهار داشت: چنین حمله‌ای به ما در مرکز شهر هولیر، یک جنایت بزرگ است و آسایش هولیر مسئول این قضیه است. آسایش هولیر با وجود تهدیدات زیادی که علیه ک‌ن‌ک وجود دارد؛ امنیت دفتر ما را تامین نکرده و لذا مقصر است.

قره‌موس همچنین گفت: کسی که این حمله را انجام داده؛ غیرممکن است بدون حمایت حاکمان و مقامات باشور کوردستان این شجاعت را داشته باشد.

نیز از ریاست اقلیم و انجمن وزرای حکومت اقلیم کوردستان و همه احزاب و جریانات خواست که در برابر این جنایت موضع‌گیری کنند و هرچه زودتر افراد مجرم را دستگیر کرده و مجازات نمایند.