اعلام حمایت کمیته بین‌المللی سوسیالیست‌های آمریکا از حزب دمکراتیک خلق‌ها

جنبش اصلی سوسیالیست‌های آمریکا تحت عنوان سوسیالیست‌های دمکراتیک آمریکا DSA با انتشار بیانیه‌ای از ه.د.پ اعلام حمایت کرد.

در بیانیه‌ی کمیته‌ی بین‌المللی سوسیالیست‌های دمکراتیک آمریکا DSA آمده است، به شدت فشارهای نژادپرستانه‌ی آ.ک.پ و م.ه.پ علیه ه.د.پ را محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه در مورد شکایت برای انحلال ه.د.پ و همچنین لغو نمایندگی عمر فاروق گرگرلی اوغلو و یک نماینده‌ی دیگر ه.د.پ اعلام شده است، این فشارها امری تازه نیستند.

در بیانیه همچنین آمده است، بیشتر شهردار‌های منتخب ه.د.پ از کار خود برکنار شده و به جای آنها قیم‌ها گمارده شده‌اند. این گونه برخورد و رفتار در واقع بازی کردن با دمکراسی و علیه دمکراسی است.

در ادامه‌ی بیانیه آمده است، از نیروهای دمکراتیک و سوسیالیست  که در مقابل فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ ایستاده‌اند، پشتیبانی می‌کنیم.

سوسیالیست‌های دمکراتیک آمریکا DSA از دست کم ۸۵ هزار عضو خود خواست تا از ه.د.پ حمایت و پشتیبانی کنند.