اعلام نتایج غیر قطعی انتخابات در باکور کوردستان و ترکیه

رئیس ی‌س‌ک، احمد ینر اعلام کرد که سطح مشارکت در انتخابات ۷۸.۱۱ درصد بوده و نتایج غیر قطعی را آشکار ساخت.

انتخابات محلی در باکور کوردستان

رئیس شورای عالی انتخابات ‌(ی‌س‌ک) در ترکیه، احمد ینر در ارتباط با انتخابات محلی مورخ ۳۱ مارس بیانیه‌ای داد. ینر اعلام کرد که سطح مشارکت در انتخابات ۷۸.۱۱ درصد بوده و گفت‌: ‌«طبق نتیجه‌ی غیر قطعی مشارکت امسال در انتخابات محلی ۷۸.۱۱ درصد بوده است.»

ینر، در ادامه بیان داشت که ۳۴ حزب سیاسی در این انتخابات شرکت کردند، بیش از ۲۰۷ هزار و ۸۴۸ صندوق و در مجموع ۶۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۸۸۲ رای دهنده‌ی ثبت شده رای دادند و تا کنون ۹۹.۹درصد از آرای صندوق‌های شهرهای بزرگ شمارش شده است.

ینر این اطلاعات را اعلام کرد: ‌‌‌‌‌‌‌«در انتخابات کلانشهرها از جمع ۳۰ کلانشهر، حزب ج‌ه‌پ ۱۴ کلانشهر، حزب آ‌ک‌پ ۱۲ کلانشهر،‌ حزب دم پارتی ۳ کلانشهر و حزب ی‌رپ‌ نیز یک کلانشهر را بدست آورد.

در انتخابات شهرداری شهرها از جمع ۴۴ شهرداری، حزب ج‌ه‌پ ۱۸ شهر، حزب آک‌پ ۹ شهر، حزب م‌ه‌پ ۸ شهر، حزب دم پارتی ۶ شهر، حزب د‌ب‌پ ۱ شهر، حزب ای‌ا ۱ شهر و حزب ی‌رپ ۱ شهر را بدست آورده‌اند.

از جمع ۸۷۸ شهرداری بخشداری‌ها، حزب آک‌پ ۳۲۴ بخش‌، حزب ج‌ه‌پ ۳۲۲ بخش‌، حزب م‌ه‌پ ۱۱۰ بخش‌، حزب دم پارتی ۵۴ بخش‌، حزب ی‌رپ ۳۷ بخش‌، حزب ای‌ا ۲۳ بخش‌، حزب ب‌د‌پ ۱۲ بخش‌، کاندیدهای مستقل ۹ بخش‌، حزب دپ ۲ بخش‌، حزب داپ ۱ بخش‌، حزب چپ دمکراتیک ۱ بخش‌، حزب سعادت ۱ بخش‌،‌ حزب چپ ۱ بخش‌و حزب ت‌ی‌پ نیز ۱ بخش‌را به دست ‌آورده‌اند.

بجز چند رخداد غم‌انگیز این انتخابات بدون مشکل سپری شد. پس از مشخص شدن نتایج قطعی و باز کردن در پاکت‌های مهر و موم شده نیز این نتایج قطعی را بروی وبسایت خود منتشر خواهیم کرد‌».