اعلام تشکیل ائتلاف ١۵ نماینده کورد مجلس عراق

گروه ۱۵ در مجلس عراق که از نمایندگان کورد تشکیل شده است، ائتلافی با نام "ائتلاف امید کوردستان" تشکیل دادند.

 روز دوشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ مُثنی امین یکی از نمایندگان گروه ۱۵ طی کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، "به دلیل احساس تهدید و فشار و همچنین برای محکم نمودن اتحاد و برای آنکه مانع آن شوند که گروه‌های مستبد و زوردار به نمایندگان مردم تبدیل شوند این ائتلاف را تشکیل داده‌اند."

 مثنی امین همچنین اعلام کرد، آنها این ائتلاف را برای آن تشکیل داده‌اند تا از معیشت مردم کوردستان دفاع کرده و بر اساس منافع میهنی و نه بر اساس منافع مفسدان هم‌پیمان شوند.

 وی همچنین تاکید کرد ائتلاف امید کوردستان  خود را از مسائل حزبی، قومی و فکری دور کرده و دارای هویتی کوردستانی است و مدافع منافع خلق کورد می‌باشند، اما این بدان معنا نیست که منافع عراق را در نظر نمی‌گیرند بلکه در قبال حقوق همه‌ی مردم و خلق‌های عراق و سرنوشت مشترک آنها، برای بهتر شدن اوضاع و شرایط کار و فعالیت می‌کنند.

 اعضای گروه ۱۵ عبارتند از:

 ۵ نماینده‌ی فراکسیون تغییر (دکتر یوسف محمد، هوشیار عبدالله، کاوه محمود، غالب محمد، بهار محمود)

 ۲ نماینده‌ی جمعیت اسلامی (احمد حاجی رشید و سلیم شوشکه‌ای)

 ۲ نماینده‌ی اتحاد اسلامی (مثنی امین و جمال کوچر)

 ۲ نماینده‌ی فراکسیون نسل نو (سرکوت شمس‌الدین و رابون معروف)

 ۲ نماینده مستقل (دکتر ریبوار کریم، عبدالباری مجید)

۲ نماینده‌ی جداشده‌ی نسل نو (یسری رجب و سروه یونس)