انتشار کتاب «مافیای نسل‌کشی» از سوی مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک + دانلود کتاب

مرکز پژوهش‌‌ای استراتژیک پژاک در کتابی به ارزیابی موضوع سدسازی سپاه پاسداران در روژهلات کوردستان و اهداف و سیاست‌های پشت‌پرده آن پرداخته است.

در کتاب «مافیای نسل‌کشی» که از سوی مرکز پژوهش‌های پژاک منتشر شده به تاریخچه‌ سدسازی، انحصارات غیرقانونی سپاه پاسداران، اهداف نظامی، سیاسی و اقتصادی رژیم ایران در ۵ بخش مختصر پرداخته شده است.

هدف از نگارش این اثر، تمرکز بر نسبت‌های نظامی ـ سياسی که دشمن بر ضد ملت کورد و جنبش آن بدان تشبث نموده است. لذا پرداختن به جوانب زيست‌محيطی، مختصر و کوتاه‌تر است. مسلما همان‌گونه که به‌عينه مشاهده می‌گردد، نوع نگاه و تفاسير ديگران، به‌ويژه جنبش‌های اکولوژيک و سياسی ـ چريکی به مقوله حياتی سدسازی و پيامدهای مخرب آن با نوع نگاه جنبش آپويی کوردها متفاوت است. دهه‌ها است که جنبش پژاک در مسير وضع پارادايم دمکراتيک با لحاظ جوانب بنيادين اکولوژيک، حرکت می‌نمايد و ای بسا که مسئله سدسازی به‌واسطه اکولوژی دانش‌بنيان از مجرای اخلاقی و سياسی با پارادايم «تمدن دمکراتيک و اکولوژيک مبتنی بر آزادی زن» پيوند خورده است.

سپاه پاسداران و نظام ايران از قاعده همسان فريب‌های سرمايه‌دارانه مستثنی نيستند. سپاه و نظام منحط ايران در راستای تداوم جنون‌آميز سياست‌ها و عمليات‌های مخرب نسل‌کشی عليه ملت کورد و ديگر ملل حتی از مقوله سدسازی بهره‌برداری سلطه‌گرانه می‌کنند و برای پيشبرد آن يک نظام دسپوتيستی و خودکامه خلق نموده‌اند.

این اثر به افشای عملیات‌های مافیای سپاه پاسداران می‌پردازد و جوانب آن را افشا می‌نماید.

برای مطالعه و یا دریافت کتاب [[اینجا]] کلیک کنید.