ارائه درخواست ملاقات با رهبر خلق کورد

وکلای دفتر حقوقی سده با هدف دیدار با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، به دادستانی عمومی بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه نمودند.

وکلای دفتر حقوقی سده؛ مظلوم دینچ، راضیه اوزترک، ریزان ساریجا و فایق اوزگور ارول جهت ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که تحت انزوای شدید است، به دادستانی عمومی بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

همچنین وکلاء برای ملاقات با عمر خیری کونار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش نیز که در زندان امرالی به‌سر می‌برند، ارائه درخواست کردند.

حدود سه سال است هیچ اطلاعی از وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دست نیست.