ارائه پیشنهاد حزب دمکراتیک خلق‌ها به پارلمان ترکیه برای مشخص شدن مزار رهبران کورد

عمر اوجالان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان به منظور مشخص شدن مزار رهبران کورد، از جمله شیخ سعید پیران، سید رضا، خالد بیگ جبرانی که به دار کشیده شده‌اند، لایحه‌ای را به پارلمان ترکیه پیشنهاد کرده است

عمر اوجالان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه از حوزه انتخابیه رحا، به منظور مشخص شدن مزار رهبران کورد و از جمله شیخ سعید پیران، سید رضا و خالد بیگ جبرانی که به دار کشیده شده‌اند، لایحه‌ای را به پارلمان ترکیه ارائه کرد. عمر اوجالان در پیشنهاد خود با توجه به اهمیت والای این مزارها بر حافظه اجتماعی اعلام نمود که تاریخ از آرامستان‌ها آغاز می‌شود. عمر اوجالان در این لایحه پیشنهادی از دولت ترک خواست که مکان دفن رهبران کورد را بعد از نزدیک به یک سده برای افکار عمومی مشخص نماید، از خانواده‌های آنان عذرخواهی کرده و آسیبهای روانی وارده بر آنها را جبران نماید.