اعتراضات جوانان اقلیم کوردستان گسترده‌تر می‌شود

در اقلیم کوردستان اعتراضات جوانان به دلیل ندادن کمک هزینه تحصیلی افزایش می‌یابد.

دانشجویان دانشگاه سلیمانیه در مقابل دانشگاه تجمع کرده و درهای دانشگاه را بستند و مانع از ورود اساتید دانشگاه به داخل دانشگاه شدند. همین امر سب بروز خشونت  در اعتراضات امروز دانشجویان دانشگاه‌ها در سلیمانیه شد. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده و چندین دانشجو مجروح شدند. همین امر سبب ایجاد تنش میان معترضان و نیروهای امنیتی شده و تعدادی دانشجو و تعدادی از نیروهای امنیتی مجروح شدند.

مرکز مترو در رابطه با اعتراضات دانشجویان سلیمانیه و استفاده از خشونت توسط نیروهای امنیتی اعلام کرد:"اعمال خشونت در مقابل روزنامه‌نگاران و همچنین معترضان توسط نیروهای امنیتی سبب ایجاد تنش و آشفتگی می‌شود نه اعتراضات مدنی و صلح طلبانه‌ی دانشجویان دانشگاه که خواهان کمترین حقوق خود هستند."

دانشجویان دانشگاه سلیمانیه امشب یکبار دیگر اعتراضات و تظاهرات خود را آغاز کردند. آنها خواستار انجام خدمات برای بخش‌های داخلی و همچنین خواستار بازگشت کمک هزینه‌هایشان شدند.

پس از بستن جاده میان سلیمانیه و تاسلوجه توسط دانشجویان شلوغی و ازدحام بسیاری در این مسیر ایجاد شد و نیروهای امنیتی نیز به این محل رفتند. به گفته معترضان آب شرب و برق و گاز بخش داخلی پسرانه‌ی دانشگاه سلیمانیه قطع شده است و همین امر سبب شده تا دانشجویان یکبار دیگر به خیابان‌ها بیایند.

فارغ‌التحصیلان بیکار به معترضان پیوستند

در بیانیه‌ای از طرف شورای فارغ‌التحصیلان بیکار اعلام شده است:"تصمیم گرفتیم دوشادوش دانشجویان دانشگاه به این اعتراضات بپیوندیم."

این شورا همچنین اعلام کرد:"در راستای حقوق همگان که پرداخت کمک هزینه به دانشجویان و همچنین ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاه می‌باشد، از همه فارغ‌التحصیلان بیکار و مدرسان و همچنین نیروهای داوطلب و پرسنل بخش ویژه درخواست می‌کنیم تا به صورت موثر در این اعتراض‌ها شرکت کرده و دیگر این بی‌احترامی و تحقیر که در پروسه‌ی تحصیل وجود دارد را نپذیرند."

 از سال ۲۰۱۴ به دلیل بحران‌های اقتصادی با تصمیم شورای وزیران حکومت اقلیم کوردستان در همه‌ی دانشگاه‌های اقلیم کوردستان پرداخت کمک هزینه به دانشجویان متوقف شده است. مدت دو روز است در بخش گسترده‌ای از دانشگاه‌های استان سلیمانیه دانشجویان خواستار بازگشت کمک هزینه هستند. اما بر اساس اطلاعات به دست آمده در دانشگاه‌های خصوصی کمک هزینه‌ها پرداخت می‌شود.