اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ٣٢ روز را پشت‌سر گذاشت

زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک برای درهم شکستن حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌ها به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند. اعتصاب غذا ٣٢مین روز خود را پشت‌سر گذاشت.

با هدف در هم شکستن حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌ها، زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک در شمال کوردستان و ترکیه از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی را آغاز کردند.

این اعتصاب از سوی گروه ٧ دور گرفته شده و امروز ٣٢مین روز خود را پشت‌سر گذاشت.

برای جلب توجه به اعتصاب غذای زندانیان فعالیت‌های تبلیغی در شهر آمد افزایش یافته است. در محله‌‌های علی پاشا و اسکندر پاشای بخش سور آمد شعار "زنده‌باد مقاومت زندانیان" روی دیوارهای این محلات نوشته شده است.