اوغورلو: حمایت از اعتصاب کنندگان، حمایت از آزادی اجتماعی است

ایدیل اوغورلو سخنگوی مشترک HDK با اشاره به تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد اعلام نمود که انزوا بر اوجالان از ارتباط مستقیمی با آزادی جامعه برخوردار است، به همین دلیل حمایت از زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، به معنای حمایت از آزادی اجتماعی است.

در تمامی زندان‌ها شمال کوردستان و ترکیه، زندانیان پ.ک.ک و پاژک به منظور مخالفت و محکومیت با انزوای تحمیلی بر رهبر حزب کارگران کوردستان و خاتمه دادن به آن، از ۲۷ نوامبر دست به اعتصاب غذا زده‌اند. امروز اعتصاب غذا در دهمین روز خود قرار دارد.

ایدیل اوغورلو سخنگوی مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌ها (HDK) با اشاره به انزوای شدید بر عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کوردستان و آغاز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اظهار داشت با تشدید انزوا بر زندان امرالی، فشار و سرکوب بر جامعه نیز افزایش می‌یابد. اغورلو در این باره اظهار داشت: حاکمیت که در تلاش است تا مسئله کورد را با سیاستهای امنیتی خود حل کند، انزوا را تشدید کرده است. اما آقای اوجالان تنها مخاطب اصلی این مسئله است. اما باید ملاحظه کرد که این انزوا و تاراج نه فقط بر بخشی از جامعه، بلکه بر تمامی کارگران، زنان و طبیعت نیز تحمیل شده است. اکنون همه از این مسئله اطلاع دارند. مگر می‌توان گفت بازاریان ازمیر از این مسئله متاثر نمی‌شوند؟

تمامی شهروندانی که در ترکیه زندگی می‌کنند، نمی‌توانند بگویند که مسئله کورد به ما ارتباطی ندارد. و این مسئله بر سفره تمامی مردم تاثیر گذاشته است. در کوردستان مشاهده می‌شود که گماشتگان بر شهرداری‌ها نصب می‌شوند و شهرداران انتخابی دستگیر و زندانی می‌شوند، مشاهده می‌شود که روز به روز بر مشقت خلق افزوده می‌شود. بیکاری‌ها افزایش یافته است و تمام این موارد بر همدیگر تاثیر گذاشته‌اند. یعنی انزوای رهبر خلق کورد بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی به شیوه‌های مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بوده است.

باید طنین انداز صدای اعتصاب کنندگان باشیم

سخنگوی مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در مخالفت با انزوای رهبر خلق کورد نیز افزود که این اعتصاب‌های غذا برای آزادی جامعه بسیار مهم ارزیابی می‌شوند. وی در این باره اظهار داشت: جامعه، باید از آزادی خود صیانت کند. آزادی جامعه به آزادی امرالی پیوسته است. این دو مسئله از همدیگر منفک نیستند. ترکیه، به زندانی باز تبدیل شده است. اکنون تمامی جامعه در حال انزوا و حصر است. فشار و سرکوب بر کارگران، نهادها و انجمنها، سازمان‌های مدنی همچنان ادامه دارند و تمامی موج این فشارها به دلیل تداوم فشار و انزوا بر امرالی است. به همین دلیل باید از اعتصاب کنندگان در زندان حمایت به عمل آورد. این مسئله صرفا به زندانیان ارتباط ندارد. جامعه باید طنین انداز صدای زندانیان سیاسی باشد.

راه حل در امرالی است

اوغورلو در خاتمه سخنان خود رو به حاکمیت اظهار داشت: اگر جرات و جسارت داشته باشند، باید بر اساس معیارهای جهانی، صلحی پایدار را ایجاد کرده و در این رابطه لزومی ندارد که پیامی به اتحادیه اروپا یا بایدن ارسال شود. مخاطب در امرالی است. نیروی راه حل در امرالی است.

منبع: MA