اوزسوی: شورای اروپا دنبال راهکاری برای اعمال فشار علیه ترکیه است

هوشیار اوزسوی سخنگوی کمیسیون ارتباطات خارجی ه.د.پ اعلام نمود که شورای اتحادیه اروپا در حال مطالعه راه‌هایی برای اعمال فشار بر ترکیه بوده که اگر گام مثبتی در این باره برداشته نشود، عضویت ترکیه در شورای اتحادیه اروپا مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت

هوشیار اوزسوی سخنگوی ارتباطات خارجی حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص دیدار مجلس اتحادیه اروپا، ریک دایمز از ترکیه با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

در این گفتگو اوزسوی اظهار داشت که دیدار دایمز در خصوص مسائل روز ترکیه بوده و در این باره گفت: تلاش‌های ترکیه برای اعمال فشار بر ترکیه ادامه دارد. در روزهای آینده اگر ترکیه گام مثبتی برندارد، احتمال دارد که عضویت ترکیه در شورای اتحادیه اروپا مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

اوزسوی در بخش دیگری از گفتگوی خود اعلام کرد که روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا مدتی است که دچار تنش شده و از سال ۲۰۱۷ ترکیه بار دیگر مشمول نظارت اتحادیه اروپا قرار گرفته است. اوزسوی با اشاره به این موضوع اظهار داشت که بعد از سال ۲۰۱۷، در خصوص حقوق بشر، دمکراسی و حقوق روز بروز ترکیه بیشتر در معرض توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته و در خصوص دیدار ریاست مجلس اتحادیه اورپا، ریک دایمز نیز گفت: سفر این مقام اتحادیه اروپا به منظور گفتگو با مقامات ترکیه بوده است. خروج ترکیه از پیمان استانبول، مسئله تعطیلی حزب دمکراتیک خلقها، لغو مصونیت پارلمانی گرگرلی‌اوغلو نیز موضوعات مطرح شده در این گفتگوها بوده‌اند. این دیدار سه روز به طول می‌انجامد، یکی از تصمیمات دادگاه اروپا در رابطه با عثمان کوالا و صلاح‌الدین دمیرتاش است. همچنین نظارت مجلس اتحادیه اروپا شامل موارد دیگری نیز می‌شود که ترکیه آنها را به انجام نرسانده است.

مسئله دوم، با گشودن پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها و فشار بر این حزب و اپوزیسیون این کشور در ارتباط است. سومین موضوع نیز در ارتباط با خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول بنا به دستور رئیس جمهوری ترکیه در ۱۹ مارس است. در این باره با ریاست مشترک ما نیز دیدار داشته است. غیر از م.ه.پ، با ریاست و مسئولان احزاب دیگر نیز دیدار داشته و گفتگوی اعضای مجلس اتحادیه اروپا را در این باره به آنها اعلام کرده است.

عضویت ترکیه در شورای اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی مجدد قرار می‌گیرد

اوزسوی در بخش دیگری از گفتکوی خود اعلام کرد که شورای نمایندگان اتحادیه اروپا اظهار داشته است که سیاستهای فشار حکومت ترکیه را صحیح ندانسته و آن را نمی‌پذیرند. همچنین در شورای اتحادیه اروپا گزینه‌های بسیاری در خصوص ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای فراوانی را برای اعمال فشار بر ترکیه در نظر گرفته‌اند. برخی از گروه‌های سیاسی در اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که ترکیه بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه و شورای اتحادیه اروپا عمل نمی‌کند، همچنین اعلام کرده‌اند بر اساس احکام کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه ارووپا، کمیسیون وندیک، کمیته مدیریتهای محلی عمل نمی‌کند و هنوز خواهان عضویت در کمیسیون اتحادیه اروپا است! اگر ترکیه به زودی قدم‌های مثبتی را در این باره برندارد احتمال دارد که عضویت ترکیه در این شورا مورد بازبینی قرار گیرد.