آزادی زندانی که ۳۱ سال است محبوس می‌باشد، بار دیگر به تاخیر افتاد

آزادی علی کوچ که ۳۱ سال است در زندان به سر می‌برد، برای دومین بار مسدود شد. کوچ را به دلیل آنکه اظهار پشیمانی نمی‌کند، آزاد نمی‌کنند.

علی کوچ که در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۲ در آمد دستگیر و به اتهام «تضعیف وحدت و یکپارچگی کشور» از سوی دادگاه امنیت دولتی آمد به حبس ابد محکوم شد، اکنون بیش از ۳۱ سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته است.

کوچ که بعد از زندان‌های آمد و دیلوک، ۱۶ سال در زندان تیپ تی کارابوک به سر می‌برد، قرار بود در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ آزاد شود، اما با تصمیم هیئت نظارتی و اداری آزاد نشد. کمیته  به بهانه اینکه ۲۶ مجازات مختلف انضباطی برای کوچ اعمال شده بود و او از زندانیان سیاسی دوری نکرده است، آزادی او را یک سال به تعویق انداخت.

پس از یک سال در ژانویه، هیئت نظارتی و اداری بار دیگر وضعیت آزادی کوچ را ارزیابی کرد و آزادی او را بار دیگر به همان دلیل به تعویق انداخت.

این بار هیئت، آزادی کوچ را ۳ ماه به تعویق انداخت. کوچ که با خانواده در این باره صحبت کرده بود، اعلام کرد که حکم ۱۴ نفر از ۲۴ زندانی به پایان رسیده است اما آنها آزاد نشدند و از مردم خواست تا در این زمینه هوشیار باشند.