تصویر

اعزام محموله‌های نظامی بسیار از پایانه مرزی اوزوملو

دولت اشغالگر ترکیه از منطقه چَلهِ جولمرگ سربازان را به باشور کوردستان اعزام می‌کند.

حملات اشغالگرانه ترکیه با پشیبانی پ‌د‌ک

دولت اشغالگر ترکیه از طریق پایانه مرزی اوزوملو منطقه چله از توابع جولمرگ بی‌وقفه خودروهای نظامی را به منطقه اعزام می‌کند.

طبق اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، ارتش ترکیه اهالی منطقه را تهدید می‌کند که از خانه خارج نشوید. همچنین برای اینکه کاروان‌های نظامی عبور کنند، تردد دیگران از این پایانه مرزی را از ساعات صبح سلب کرده است. طبق آگاهی‌های این منابع، کاروان‌های نظامی بسیاری در ساعات غروب دیروز به باشور کوردستان اعزام شدند.