برای گریلای ه.پ.گ سردار سومبول مراسم ختم برگزار شد

مراسم یادبود سردار سومبول گریلای ه.پ.گ که در متینا به شهادت رسید، در اسنیورت استانبول برگزار گردید.

برای گریلای نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ)؛ سردار سومبول (ریزان درسیم) که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ در جنگی در منطقه متینا واقع در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسید، مراسم ختم در منطقه اسنیورت استانبول برگزار می‌شود.

مدیران انجمن کمک و حمایت آناتولی برای خانواده‌هایی که بستگان ناپدید دارند (ANYAKAY-DER)، انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و محکومان (TUHAD-DER) و بسیاری از افراد و شخصیت‌ها با خانواده سومبول دیدار کرده و ابراز همدردی نمودند.