مراجعه برای ملاقات با رهبر خلق کورد

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با درخواست ملاقات با موکل خود یک مراجعه جدید ترتیب دادند که ۴۰ ماه است این وکلا به هیچ شیوه از موکلان خود آگاهی کسب نکرده‌اند.

وکلای مدافع دفتر حقوقی سده با درخواست ملاقات با موکلانشان یعنی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار، حامیلی یلدرییم و ویسی آکتاش که در زندان امرالی علیه آنان انزوایی مطلق تحمیل می‌شود، به دادستانی جمهوری در بورسا و مدیریت زندان امرالی یک مراجعه جدید ترتیب دادند.

این مراجعات از سوی وکلای دفتر حقوقی سده از جمله سوزان آکیپا، ابراهیم بیلمز، چنگیز یورکلی و اَرمَن اَمَکچی صورت گرفته است.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ۱۹۹۹ تاکنون با توطئه‌ای بین‌المللی به اسارت گرفته شده و انزوایی شدید علیه او تحمیل می‌شود. مراجعات برای ملاقات به شیوه‌ای خودسرانه رد می‌شوند، بی‌پاسخ گذاشته می‌شوند و یا پس از ماه‌ها به شیوه‌ای غیرقانونی و خودسرانه اعلام می‌کنند که مجازات انضباطی علیه آنان اعمال شده است. همچنین معلوم نیست که مجازات انضباطی به چه دلایلی اعمال می‌شود.

تصمیم ممنوعیت ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان امرالی، مورخ ۳ می ۲۰۲۴ از سوی دادستانی جمهوری بورسا اعمال شده است.

همراه با این حکم، تصمیم ممنوعیت در ۸ سال اخیر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حداقل ۱۳ بار ممنوعیت ملاقات با وکلا بوده که بصورت ۶ ماهه تحمیل شده است.